emedica.pl
"; $zap=mysql_query("select nazwa,opis,kontakt,szybki_kontakt,zalecenia,leczenie,podpis from objawy where id=$nr",$db); while($rek = mysql_fetch_row($zap)){ echo "
Objawy->".$nazwa."->".$rek[0]."


"; echo "
$rek[0]

"; ?>
Opis / "; } if($rek[2]) { echo "Kontakt z lekarzem / "; } if($rek[3]) { echo "Szybki kontakt z lekarzem / "; } if($rek[4]) { echo "Zalecenia / "; } if($rek[5]) { echo "Leczenie / "; } echo " Zobacz także"; ?>

"; // wyświetlanie powiazan //choroby: echo ""; $zap=mysql_query("select choroby.id,choroby.nazwa,choroby.nazwalac from objawy_choroby,choroby where objawy_choroby.nr_objawu=$nr and objawy_choroby.nr_choroby=choroby.id",$db); if($zap && mysql_num_rows($zap) > 0){ echo "

Zobacz także choroby:

"; while($rek = mysql_fetch_row($zap)){ echo "$rek[1]
"; } } ?>