emedica.pl
"; $zap=mysql_query("select nazwa,synonimy,normy,odchylenia,podpis,opis,uwagi from badania_lab where id=$nr",$db); while($rek = mysql_fetch_row($zap)){ echo "
Badania laboratoryjne->".$nazwa."->".$rek[0]."


"; echo "
$rek[0]

"; ?>
Synonimy / "; } if($rek[2]) { echo "Normy / "; } if($rek[3]) { echo "Odchylenia od normy / "; } if($rek[5]) { echo "Opis / "; } if($rek[6]) { echo "Uwagi / "; } echo " Zobacz także"; ?>

"; // wyświetlanie powiazan //choroby: echo ""; $zap=mysql_query("select choroby.id,choroby.nazwa,choroby.nazwalac from badania_lab_choroby,choroby where badania_lab_choroby.nr_badania_lab=$nr and badania_lab_choroby.nr_choroby=choroby.id",$db); if($zap && mysql_num_rows($zap) > 0){ echo "

Zobacz także choroby:

"; while($rek = mysql_fetch_row($zap)){ echo "$rek[1]
"; } } ?>