Redakcja

Zespół redakcyjny wydawnictwa "alfa-medica press"
Kontakt: lek. med. Rafał Kluba, e-mail: rkluba@emedica.pl