"choroby", "2" => "objawy", "3" => "slownik", "4" => "zabiegi", "5" => "badania laboratoryjne", "6" => "badania diagnostyczne" ); $typy_tablic1 = array ( "1" => "choroby", "2" => "objawy", "3" => "slownik", "4" => "zabiegi", "5" => "badania laboratoryjne", "6" => "badania diagnostyczne" ); $typy_tablic2 = array ( "1" => "Choroby", "2" => "Objawy", "3" => "Slownik", "4" => "Zabiegi", "5" => "Badania laboratoryjne", "6" => "Badania diagnostyczne" ); echo "
$typy_tablic2[$typ]
"; $typy_tablic3 = array ( "1" => "chorób", "2" => "objawów", "3" => "w słowniku", "4" => "zabiegów", "5" => "badania laboratoryjne", "6" => "badania diagnostyczne" ); echo "
Szukaj ".($typ == 5 || $typ == 6 ? "badań " : $typy_tablic3[$typ] )." według alfabetu: "; echo "A "; echo "B "; echo "C "; echo "Ć "; echo "D "; echo "E "; echo "F "; echo "G "; echo "H "; echo "I "; echo "J "; echo "K "; echo "L "; echo "Ł "; echo "M "; echo "N "; echo "O "; echo "P "; echo "R "; echo "S "; echo "Ś "; echo "T "; echo "U "; echo "W "; echo "Y "; echo "Z "; echo "Ż "; echo "Ź "; ?>
Wyświetl ".$typy_tablic[$typ]." z danego układu lub konkretnej częsci ciała:

"; if($typ==6){ $typy_tablic[$typ]="badania_diag"; } if($typ==5){ $typy_tablic[$typ]="badania_lab"; } $zap=mysql_query("select id,nazwa from uklady order by nazwa",$db); while($rek = mysql_fetch_row($zap)){ echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; $link=ereg_replace(" ","%20",$rek[1]); echo " ".$rek[1]." wyświetl ".$typy_tablic1[$typ]." dotyczące:"; echo "
"; echo ""; echo "
/ "; $zap1=mysql_query("select anatomia.id,anatomia.nazwa from anatomia,uklady_anatomia where uklady_anatomia.nr_ukladu=$rek[0] and uklady_anatomia.nr_anatomi=anatomia.id",$db); while($rek1 = mysql_fetch_row($zap1)){ $link1=ereg_replace(" ","%20",$rek1[1]); echo "".$rek1[1]." / "; } echo "


"; } } else { echo "Wyświetl ".$typy_tablic[$typ]." z danej częsci ciała:

"; $zap=mysql_query("select id,nazwa from czesci_ciala order by waga, nazwa desc",$db); ?> "; echo ""; } echo "
 Nazwa
 $rek[1]
"; } ?>