Specjalności"; echo "
Lista Specjalności lekarskich:

"; $zap=mysql_query("select id,nazwa,krotki_opis from specjalnosci order by nazwa",$db); ?> "; //"; echo ""; } if(mysql_numrows($zap) == 0){ echo ""; } ?>
 Nazwa
$rek[1]
$rek[2]


Brak informacji na ten temat - serwis w trakcie opracowywania