Polecamy książki Prof. Pawlickiego

Prof. Marek Pawlicki
Emerytowany Kierownik Kliniki Chemioterapii Centrum Onkologii w Krakowie. Autor ponad 200 prac naukowych oraz kilku podręczników i książek. Członek szeregu towarzystw międzynarodowych, m.in. członek rzeczywisty Amerykańskiego Stowarzyszenia Onkologów Klinicznych.

Wspomnienia onkologa - porażki i sukcesy,
prof. Marek Pawlicki,
cena detaliczna: 20,00 zł, 2005, s. 192, oprawa miękka

Z przedmowy książki:
Pisząc ten pamiętnik skupiałem się nie tyle na swoich osobistych przeżyciach, co na przeżyciach chorych, z którymi się stykałem i których leczyłem. O ich zwycięstwach w walce z rakiem, ale także o ich porażkach. Książka ta, ma nie tylko opisać losy wielu z nich, ale również dawać nadzieję i otuchę tym, którzy znajdują się obecnie w podobnej sytuacji, zdrowym zaś uświadomić jak dużo zależy od nich samych. Chciałem w swoich wspomnieniach podkreślić, jak ważne jest wczesne rozpoznanie raka oraz jak niespodziewanie duże są aktualnie możliwości leczenia onkologicznego. Dlatego też, w uzupełnieniu do tekstu opowieści, zamieściłem na końcu książki krótki rozdział, dla wielu być może niewystarczający, ale zawierający wskazówki niezbędne we wczesnym wykrywaniu raka, szczególnie na podstawie samoobserwacji. Taki sygnał może zabrzmieć jak dzwonek alarmowy.

Książkę można zamawiać:
Wydawnictwo Medyczne alfa-medica press
ul. Cygański Las 11
43-309 Bielsko-Biała
tel./fax (33) 828-13-72
e-mail: zamowienia@alfamedica.pl
www.alfamedica.pl
Formy płatności:
- w przypadku dokonania przedpłaty na konto:
PeKaO S.A. I O/Bielsko-Biała 4312401170111124086754
koszt wysyłki pokrywa Wydawnictwo
- za zaliczeniem pocztowym (do ceny książki 20 zł doliczana jest opłata za wysyłkę w wysokości 7 zł)